Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) + (SGRZ)

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Zuid Italie Reizen (KvK nr.70789819) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

https://www.sgr.nl/aangesloten-reisorganisaties/

Garantiefonds voor de zakelijke markt!
Zuid Italie Reizen is ook deelnemer van de SGRZ, het zakelijke zusje van SGR en biedt garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn bedrijven, ondernemingen en groepen. Onze garantieregeling is er voor zowel de organisator als voor de verkoper/bemiddelaar van reizen. Samen met onze deelnemers ontzorgen we de zakelijke klanten van onze partners in de reisbranche. SGRZ NV maakt gebruik van de vrijstelling onder artikel 1f Vrijstellingsregeling Wft en staat daardoor niet onder prudentieel toezicht van DNB.

Voor meer informatie: https://www.sgrz.nl/over-sgrz/

TOP