Torre del Cardo

Torre del Cardo (Lecce)

Torre del CardoTorre del Cardo werd gebouwd rond de 16e eeuw en ontleend zijn naam aan de Romeinse weg, de zogenaamde “Cardo”, die de stad vanuit het noorden zuidwaarts doorkruist.

Er wordt gezegd dat rond het midden van 1400 de prachtige maar rustieke omgeving van Taranto Murgia tot het uiterste deel van Salento continue werd geplunderd door een bende genaamd “de bende van 24 rovers”, die hun acties pleegden ten nadele van de rijke en nobele inwoners. De roversbende werd beroemd en berucht toen zij de zeer rijke barones Maria d’Enghien, die leefde in het kasteel van Copertino, beroofden. Nadat haar man was overleden was zij de enige erfgenaam van een zeer grote hoeveelheid geld. De bende kreeg de buit en verborg het in het eenzame land. Er wordt gezegd dat vier eeuwen later de schat werd gevonden door een bende bandieten die leefden in dit gebied. Ze verborgen het in een “Capasa” (= een typische amfora) en wel in de toren. Ze spraken een spreuk uit over de schat  om hun rijkdom te beschermen. Vele jaren bleef de toren verlaten, terwijl door de legende de bekendheid van de toren alleen maar groter werd. ..

Volgens de legende ontmoette op een dag een dappere en gulle boer een oude wijze man dicht bij de Toren. De man vertelde hem over het verhaal van de “Tesoro ti lu Cardu”; “de schat van Cardo” De oude wijze man vertelde de boer dat, om de schat te vinden, hij de top van de toren moest bereiken en wel op Goede Vrijdag. Dit terwijl hij een baby in armen draagt en een gewijde lam. Een licht zou hem dan voeren naar de kamer van de schat…De boer wachtte geduldig op Goede Vrijdag, maar hij beklom de toren zonder baby en zonder lam. Dit omdat hij dacht dat hij het kind moest offeren en omdat hij dacht dat er geen priester was geweest die het dier had kunnen zegenen, want het was de avond van het Heilig Graf. Hij begon de trap te beklimmen,  maar na een paar stappen realiseerde hij zich dat een onbekende kracht hem met geweld probeerde te vangen. Hij ontsnapte uit de greep en vluchtte, doodsbang, weg…De boer vertelde iedereen dat de kracht die hem die nacht gegrepen behoorde tot de geest van de bandieten. Het had te maken met de vloek die zij ooit hadden uitgesproken om hun schat te beschermen. Vanaf dat moment hebben veel mensen naar de schat gezocht. Sommige mensen zeggen dat het werd gevonden, anderen zoeken er nog naar, verrukt door  de prachtige sfeer van Torre del Cardo, waar de aanwezigheid van de geest van de bandieten ‘die, na zoveel eeuwen, nog steeds de amfora van de verborgen schat beschermt’ nog steeds kan worden gevoeld….

 

TOP